Číhání

20.09.2021

Bezbožníci řekli: Číhejme na spravedlivého! Jakási nutkavá potřeba "přistihnout spravedlivého" byla vlastní současníkům proroků i samotného Ježíše. Je to součást tzv. (zlé) žádostivosti, která je reliktem prvotního hříchu, kdy se poprvé lidská vůle naklonila ke zlému. Jak bývají nenáviděni premianti ve třídě, jak usilovně hledá bulvár něco, co by mohlo zkompromitovat dosud oblíbeného nebo úspěšného člověka!

Mnohdy je ale v silách vůle (a pochopitelně milosti Boží, bez níž nelze nic) jakoby otočit tohle pravidlo. Číhat na hříšníka, že udělá něco dobrého, a na to se pokusit navázat a dál ho táhnout od hříchu k obrácení směrem ke ctnosti. "Vždyť vy přece nejste tak zlý! Jste jenom nešťastný!" Ano, hříšník není šťastný: leda to předstírá.