Činnost

01.05.2024

Dávno už se netýká jen dělníků, rolníků a pracující inteligence, jak to formulovala marxisticko-leninská filozofie. Je-li člověk povolán k práci, zahrnuje to stále širší škálu možností, jak přispět ke zdokonalení, zkrášlení a zušlechtění toho, co bylo stvořeno a co se stále rozvíjí. Zkrášlit a zdokonalit zahrnuje i vytrvalé odnímání všeho, co je nemorální, nevkusné, nepěkné, nedobré, škodlivé. Zcela tak, jak to činí nebeský Otec na své vinici: každou ratolest, která nese (dobré) ovoce, čistí, zatímco onu, která dobré ovoce nenese, odřezává. 

Kdy je ratolest Boží vinice čistá? Když přijala, absorbovala slovo, které mluví Kristus. A když s Ním zůstává.