Co je vůle Boží?

30.07.2023

Ptáváme se: Co chce ode mě Bůh? Co je jeho vůle? Zpravidla se nedočkáme jasné odpovědi. Svět, v němž žijeme, není černobílý. A my nejsme ani bezmocné loutky v ruce Boží, ani otroky tvrdých norem "to smíš, to musíš, to nesmíš". Bůh dokonce dopouští hříchy, protože nechce brát lidem svobodnou vůli a umí jejich následky obrátit v dobro. Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Miluj (Boha), a pak dělej, co chceš, napsal sv. Augustin. Bůh chce, abychom Ho milovali, abychom Ho hledali, a pak to, pro co se rozhodneme, bude v souladu s Jeho vůlí.