Co nám už neřekli

06.10.2021

Zas jednou se vytáhlo proti "zkažené církvi". Tentokrát z Francie. Čísla napohled hrozivá. Zneužito mělo být cca 330 000 nezletilých. 

Ale: Pokud sloužilo ve Francii v letech 1950-2020 cca 115.000 duchovních, představují ony udávané 2900-3200 zneuživatelů jen necelá 3 % !

Dále: předseda komise Jean-Marc Sauvé pro srovnání uvedl, že ve francouzské společnosti jako celku bylo před dosažením 18 let sexuálně napadeno pět a půl milionu lidí (14,5 % žen a 6,4 % mužů). Vyšetřování tedy ukázalo rozsah zneužívání nezletilých v celé společnosti. Poznamenal také, že paradoxně mnohem méně případů zneužívání bylo nahlášeno v tradičně katolických regionech Francie, kde je více praktikujících katolíků. Možná to bylo způsobeno zdravějším vztahem mezi knězem a věřícími, spekuluje předseda komise. 

A ještě jedna otázka: je "nahlášení" či "průzkum" totéž, co prokázaný fakt?

(Podle Vatican News zpracoval P. Jan Gerndt)