"Dejte se na pokání!"

19.04.2021

Věta apoštola Petra adresovaná těm bratřím, kteří z nevědomosti ukřižovali Pána. Pokání je projevem vděčnosti za odpuštění hříchů, může být určitým životním stylem (i s vědomím možnosti zástupného pokání), přispívá však i k omezení působnosti Zlého. Ten využívá k realizaci svých plánů daleko spíše lidí tělesných než duchovních. Tedy těch, kdo vyhovují choutkám těla, k nimž patří i hněv, lakomství, pomstychtivost, pýcha ... Také v mezinárodních konfliktech tím, který "tahal za drátky" nebyl ani není nikdo jiný, než ten odvěký nepřítel spásy. 

Nejjistější cestou, jak pomoci při vyostřených náladách ve společnosti, je modlitba a pokání. Modlitba za ty, na jejichž rozhodování závisí další vývoj. Za ty, kteří jako my alespoň navenek vyznávají křesťanskou víru, i když v jiné církvi a s jinou mentalitou. Pokání místo těch, kteří si zpupně žijí na Sionu, a pokání za naše vlastní nemoudré úsudky, při kterých jsme neměli k dispozici všechny informace, a tak mohli byť nevědomky přispět k jitření tam, kde by spíše bylo potřeba právě modlitby a pokání.