Deus homo natus

04.01.2024

Jsou lidé, tvrdící, že "mají Boha v sobě". Zpravidla tím naznačují, že všechno vědí nejlépe a neomylně, proto nepotřebují žádné náboženství a žádnou církev, kterou ovšem velmi rádi podrobují kritickým rozborům, jako by tím chtěli právě dokázat svou převahu ...

Mírnost v odsudcích, mírnost v hodnoceních, mírnost v rozhořčováních. To je to, co mnohým chybí, a stávají se naproti tomu až agresívními. Míjejí tak Betlém, kde mocný Bůh vzal na sebe přirozenost slabého služebníka, a chce přebývat v člověku po způsobu jemného, ale skutečného vánku, a nikoli divadelní vichřice.