Duch nám přichází na pomoc

24.07.2023

Je to sám Bůh, který nám "radí", zač se máme modlit, abychom byli v lepším spojení s Bohem a eventuelně poznali ta dobra, za která bychom měli prosit. Duch Svatý nám pomáhá nepřijít Bohu nevhod! 

Dobrá modlitba proto úzce souvisí s dobrou vírou. Bůh musí být pro nás tím nejdůležitějším, teprve potom jsou dobra další, včetně třeba toho nejušlechtilejšího, které bychom chtěli získat nebo dokonce vlastnit. Proto je důležitější být s Bohem spojen, než na něm pořád něco chtít. On přece ví, co potřebujeme, dřív než ho prosíme.