Duch Svatý

01.09.2022

Ducha Svatého známe patrně nejméně co do představy, ale nejvíce co do jeho působení. Vybírám z litanie: učí nás správně se modlit a modlí se s námi. Proniká nás láskou a shovívavostí k bratrům a sestrám. Probouzí v nás odpor ke každému zlu. Vede nás ke správnému konání dobra. Pomáhá nám vytrvat ve spravedlnosti. Uděluje nám milost znát to jediné potřebné.

Ducha Svatého nemusíme nutně přímo oslovovat, ale musíme s Ním počítat, kdykoli oslovujeme  Boha a myslíme na Boha.