Dušičkové bohoslužby

30.10.2021

V pondělí o slavnosti Všech svatých (doporučený svátek, kdy se má každý katolík podle možností účastnit mše svaté) bude ve zbraslavském kostele sv. Jakuba mše svatá v 9:00 hodin. Sloužit i zpovídat bude P. Antonín Ježek.

V úterý o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude zdejší duchovní správce celebrovat u Sv. Jakuba v 9:00 českou a v 9:45 tichou latinskou mši svatou. Odpoledne Vás zveme na Havlín, kde v kostele sv. Havla bude třetí mše svatá, obětovaná za všechny věrné zemřelé, s pobožností a výkropem hřbitova.

Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci lze letos získat až do konce listopadu (!) při návštěvě kteréhokoli hřbitova spojenou alespoň s tichou modlitbou (jakoukoli) za zemřelé. Zůstávají 3 obvyklé podmínky: svatá zpověď (jedna stačí pro více plnomocných odpustků), svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce (např. Otčenáš a Zdrávas). Rozhodla tak Apoštolská penitenciárie 28. 10. t. r.