Hučet

08.11.2021

ze všech možných stran. Nejen aktivním přesvědčováním, přemlouváním, eventuelně vyhrožováním a katastrofickými scénáři. I tím, co se pořád dokola opakuje, čím se lidově řečeno vymývají mozky. Tři sta let jsme trpěli! Jedině ta a ta strana to myslí poctivě! Nebude-li prezidentem ten a ten, tak ... Nesníží-li se emise na hodnotu x, bude konec světa ... "Co budeme jíst, co budeme pít, do čeho se oblečeme?" Pohané se shánějí, křesťané by měli hledat především Boží království a jeho spravedlnost, a neznepokojovat se tolik věcmi, na které si za 10 nebo 20 let možná nikdo ani nevzpomene. Svou vlast máme v nebi, odkud s touhou očekáváme požehnaný příchod svého Pána.