I když něčeho nedosáhnu,

13.09.2023

jsem povinen se zastat. Utilitaristické "co z toho budu mít nebo čeho tím dosáhnu?" nekoresponduje s naším posláním hlásat Boží království. Jeho součástí je spravedlnost, ale také láska a pokoj. Ctnost křesťanské mírnosti umožňuje, aby člověk v komplexitě svého poslání se neupnul na jedno jediné (samozřejmě s výjimkou Boha samotného) a nepřehlížel další Boží očekávání od nás.