Já ti nesu

22.12.2021

Známá koleda. Možná první, kterou nás maminka učila. Chudé Dítě, které s úsměvem přijímá nepatrné, ale upřímně věnované dary. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Nezáleží na tom, kolik dáme, jako kolik lásky vložíme do toho, co dáváme, říkala sv. Matka Terezie z Kalkaty. Přinesme narozenému Pánu samy sebe. S tím, co je na nás cenného, po vzoru Mudrců, i s tím, co je na nás slabého, ano i ubohého, po vzoru pastýřů. Nezapomeňme znovu a znovu žasnout nad Božím příchodem. A chtějme se vrátit, velebíce Boha za všechno, co jsme viděli a slyšeli, jak nám to bylo řečeno.

Požehnané svátky Vám přeje P. Jan