Jáhenské svěcení a mariánská děkovná pouť na Baních

29.09.2021

Zveme Vás co nejsrdečněji na jáhenské svěcení do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, plánované na sobotu 9. října 10. hodinu. Zvláště Vás zvou Jan Šulc a Petr Megela, kteří jsou Vám ze Zbraslavi známí, a z rukou biskupa Z. Wasserbauera přijmou při mši svaté toto vyšší svěcení, aby mohli být nápomocni kněžím sloužícím na Barrandově a na Zbraslavi.

Jako poděkování za přímluvu Panny Marie Zbraslavské uspořádáme odpoledne od 15 hodin pobožnost u kapličky na zbraslavských Baních. Přijďte, společně se pomodleme a takto se spojme.