Jak dlouho ještě?

05.03.2021
Netrpělivá otázka, sledující dobu trvání, čekání nebo i odměny. Každý chce vědět, za jak dlouho skončí uzávěra obcí, za jak dlouho začnou klesat počty nemocných. Já se asi tak třetí den ptal paní doktorky v nemocnici, na jak dlouho mou hospitalizaci vidí. Bylo odhadnuto 14 dní, nu, ale nakonec mě pustili už po 9 dnech, protože výsledky byly příznivé. Všecko trvá tak dlouho, jak Bůh chce, včetně našeho života, a pochopitelně i zkoušek, jimiž je provázen. Slova Buď vůle Tvá neznamenají, že nějak "dovolujeme" Pánu Bohu, aby činil, co chce, ale spíš že si přejeme, aby se jeho svatá vůle opravdu nejen uskutečňovala, ale byla i od nás přijata. Přijata s důvěrou, že všechno má svůj čas, svou chvíli. Než to nastane, máme trpělivě a svědomitě konat všechno, co nám řeknou, i když podle jejich skutků nejednat