Jak dlouho to trvalo?

21.12.2022

Mám na mysli návštěvu anděla Gabriela u Panny Marie, nebo možnou prodlevu mezi Zvěstováním a Navštívením u Alžběty. Nebyl důležitý čas, ale platnost rozhodnutí. V našem životě jsou období relativně dlouhá, a přece ne tak důležitá jako jiná, nepoměrně kratší, ale zásadní. 

Máme se stále učit chápat věci podle jejich skutečné hodnoty. Odlišovat pozlátko od pravého zlata, pouhou vnější konformnost od vnitřní pravdivosti. Ve druhém případě nám zazáří v srdci betlémská hvězda a my dojdeme až k Ježíšovým jesličkám.

Požehnané Vánoce Vám všem!