Jemný vánek

14.08.2023

Hospodin nebyl ve vichru, nebyl v zemětřesení, nebyl ani v ohni ... Bůh působí silou své pravdy, a ta nepotřebuje senzace, nepotřebuje revoluce, nepotřebuje velkolepé bitvy. V každém člověku, i sebezkaženějším, se neustále ozývá jako jemný vánek jeho svědomí. Může je umlčovat, může je považovat za nedůstojnou slabost - ale bude tu i tímto způsobem ono pravé Světlo, osvěcující každého člověka, co přichází na svět ...  Ve tvém světla, Bože, budeme vidět světlo, stojí už v Knize žalmů.