Jen uzdravit, nebo zachránit?

25.10.2021

Tvá víra tě zachránila, řekl vícekrát Ježíš. Kdyby jenom uzdravoval, bylo by to málo. Vrátit situaci do výchozího stavu před zjevnou nemocí vlastně nic neřeší. Zachránit však znamená spasit, vysvobodit z něčeho nedobrého. Ježíš nás vysvobodil z otroctví hřichu a smrti a vyvolil za svůj národ. Víra v mocného a moudrého Boha, který vše, co jsme prožili a protrpěli, promění v kladnou položku na našem účtě, to je ta skutečná záchrana. 

Někdejší slepý žebrák vstal a šel tou cestou za ním. Tak tu záchranu přijal a jistě i potom zakoušel už v tomto životě. Bůh dává - na nás je, abychom uvědoměle jeho dary přijímali.