Již ano, ještě ne

16.07.2023

Máme první dary Ducha - víru, naději a lásku - a přece to ještě není ona visio beatifica, kterou žijí svatí v nebi. Vnímáme utrpení nynějšího času, a proto je třeba věřit, že nejsou ničím ve srovnání se slávou, která se na nás zjeví teprve v budoucnosti. Žít vírou, nadějí a láskou - tedy v Duchu Svatém - znamená ani na chvíli se nevzdat vědomí, že tu nejsme náhodou, ale že jsme zapojeni do procesu, který začal tím, že nás Bůh ze své veliké lásky stvořil a že nás k této lásce povolal. V to je radost vykoupených dětí Božích, kterou si nesmíme nechat vzít ani se jí sami vzdát.