Kabely položeny!

25.04.2021

V minulém týdnu byly zahájeny přípravné terénní práce pro osazení slavnostního vnějšího osvětlení našeho kostela sv. Markéty ve Zvoli. Za pomoci techniky i ručních sil bylo vyhloubeno úložiště a položeno 300 m kabelů. Děkujeme všem, kteří se podílejí na tomto projektu, který přispěje ke zkrásnění kostela i obce.