Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?

23.01.2024

Starozákonní přísně fyzická rodinná pouta se v Novém Zákoně rozšiřují na všechny, kdo tvoří rodinu Božích dětí. Týden modliteb za jednotu křesťanů (tedy vlastně za lepší rodinnou pospolitost věřících v Krista) končí svátkem Obrácení sv. Pavla. Toho původně celým srdcem Zákonu oddaného Žida, který ale pochopil, že po přijetí Mesiáše "ať je kdo Řek nebo Žid, otrok anebo člověk svobodný, všichni jsou jedno v Kristu Ježíši".

Přesto je třeba i fyzická rodinná pouta nepodceňovat. Společná krev, podobné "nastavení", zděděné povahové rysy, to všechno je třeba zohledňovat, a pro šíření Božího království využívat a lépe se tedy varovat opakovaných chyb a možných zklamání. Na druhé straně těm, kdo milují Boha, napomáhá všechno k dobrému. Což je ještě důležitější pro náš reálný křesťanský optimismus.