Kdo jsi?

27.03.2021

Nemůžeme být každý všestranně nadán. I kolem křížové cesty našeho Pána byli různí lidé s omezenými možnostmi, a přece každému z nich byl Pán Ježíš vděčný. Veronice za drobnou úsluhu, Šimonovi za zpočátku neochotnou, ale přece účinnou pomoc, plačícím ženám, že si ho všimly. Janovi, že zůstal, i když nemohl nic změnit na jeho strašné smrti, a právě tak Marii Magdaléně, objímající jeho kříž.

Nejsme-li - či nemůžeme-li být - opravdu dokonalými, buďme s Pánem podle toho svého specifického obdarování a žijme s Ním a pro Něho. Křesťan, christianus, kristovec. Jděme za Ním, buďme s Ním, vyznávejme ho slovy i skutky.