Klíče království

27.08.2023

Klíčem se snadno a bezpečně otevře. Království Boží, ta pokladnice všeho, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a co ani na lidskou mysl nevstoupilo, je nedobytná páčidly zvůle, lži, podvodů ... Budete jako Bůh, poznávat dobro a zlo, našeptával vlídně had ženě. Pod podobnou rouškou se dodnes předkládají nejrůznější vidiny osvobození. Všechny bytosti mají být šťastné, bez řádu, bez jasných morálních pravidel. 

Rozkolísat řád, prohlašovat černé za bílé a bílé za černé - tak postupuje Nepřítel. Je třeba tuto taktiku včas odhalit a postavit se jí.

Království nebeské můžeme přijmout jedině jako dar od Boha. Nelze ho ani vyvzdorovat ani uloupit.