Kristův Duch

08.07.2023

Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho, napsal apoštol národů. Duch Svatý, třetí božská osoba, spojuje osobu Božího Syna s každým, kdo přijal svátost křtu a udržuje v sobě jeho milost. Pak je logické, že musí žít, a dokonce na věky! Být křesťanem je tedy něco mnohem víc, než jaksi "hlásit se ke křesťanským ideálům". Jsme povoláni k bytí. K bytí v Bohu. A proto přemáháme "záludnosti těla", totiž všecko, co vede k adoraci někoho nebo něčeho jiného, než je živý a pravý Bůh.