Kvalita I.A

12.04.2021

Touha po dokonalosti se kryje s naším povoláním k dokonalosti. Ale někdy chceme (jak sami po sobě, tak po druhých) víc, než je reálně možné. A zapomínáme, že nemůžeme-li dnes dosáhnout kvality I.A, můžeme aspoň splnit kritéria kvality 2.C nebo aspoň 3.D. Týká se to našich projevů víry a zbožnosti, ale i touh po uspokojeních časných. Pandemie (ať už skutečná nebo častěji ta mediální) nás skutečně všestranně ochromila a my se jakoby znovu učíme chodit. Odkudsi jsme spadli a teď se postupně vracíme vzhůru. Buďme trpěliví. Trpělivost je odstínem milosrdenství. I náš Pán nezatratil nevěřícího Tomáše, ale shovívavě mu ukázal, co chtěl vidět, a pak - světe div se - právě z jeho úst zaznělo, co žádný z ostatních apoštolů nedokázal říci: Pán můj a Bůh můj!