KVĚTNOVÉ SVÁTKY

27.04.2023

Mariánský měsíc přináší svátky jak církevní, tak i občanské. Budou jim přizpůsobeny bohoslužby i zpřístupnění kostela sv. Jakuba k volným prohlídkám:

V pondělí na 1. máje: kostel na Zbraslavi otevřen od 14 hodin. V 16:30 bude u mariánského oltáře sloužena mše svatá s letošní první májovou pobožností.

V pondělí 8. května o státním svátku bude kostel opět otevřen od 14 hodin; v 17:00 začne latinská mše svatá s loretánskou litanií.

Ve čtvrtek 18. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude ranní mše svatá již v 6:30 u Sv. Jakuba, a večer v 18:00 u sester karmelitek. Večerní bude spojená s májovou pobožností.

Na sobotu 20. května v 15 hodin zveme mariánské ctitele k lesní kapličce na Baních k mariánské pobožnosti. 

V pondělí 29. května (svatodušní pondělí) bude u Sv. Jakuba v 16:30 mše svatá s májovou pobožností.