Masopust

05.02.2024

Termín, který je překladem z italského carnevale, tedy "buď zdrávo, maso", loučení s tučným a rozpustilým obdobím, po němž od Popeleční středy nastupuje 40 dní zdrženlivosti, tedy postu, půstu s kroužkovaným ů, tedy opaku předchozího. Aby to nebyl takový skok, existovalo až do liturgické reformy v roce 1970 tzv. předpostí, neboli Devítník, zahrnující tři neděle (letos počínajíc 28. lednem), charakterizované už fialovou liturgickou barvou a vynecháváním všech Aleluja. Neděle nesly název Septuagesima, Sexagesima a Quinquagesima, a poslední dva dny (pondělí a úterý před Popelcem) sluly lidově "ostatky". Ve zbožných krajích se v tyto dny konal nebo i ještě koná celodenní Výstav Nejsvětější svátosti oltářní.

Časy se mění, my (někdy vskutku bohužel) s nimi, ale to nikomu nebrání, aby se už na tu dobu postní (která je přípravou na slavné velikonoce) připravil, a tak opravdu ji od začátku prožil v usebrání a spojení s Kristem, trpícím za naše hříchy.