Modlitba

19.06.2024

Modlitba je takovým každodenním pokrmem naší duše. Tak jako bez pokrmu chátrá tělo, tak mez modlitby chátrá víra, potažmo celá duše. Modlitbou nejen dáváme Bohu pozornost, jakou si zaslouží, ale pozvednutím mysli k Bohu (jak se obvykle modlitba definuje) se stáváme schopnějšími zachytit, co On nám chce říci. Kolik kupř. námětů k přemýšlení, nebo dokonce k přímému řešení nám dodávají žalmy! 

Modlitba má být vytrvalá: to neznamená, že musím nutně naplnit určité pensum (a běda, kdybych kousek z toho vynechal nebo zaměnil!), ale daleko spíš že mám důvěřovat a důvěřovat, třeba i proti vší naději.

A Bůh ve svůj čas ukáže, že se naše důvěra naplnila.