Naše směřování

31.05.2021

Vždycky se objeví nějaké "nové" slovo, které pak užívá kdekdo, aby byl zajímavým. Směřovat může ovšem jenom ten, kdo má stálý a jasný cíl. Jako věřící musíme především směřovat k živému a pravému Bohu, a to tím, že ho stále více milujeme a jsme věrni smlouvě, kterou s ním máme uzavřenou skrze svého a jeho Prostředníka, Krista Ježíše. Tato smlouva je nová a věčná, zpečetěná Kristovou nejdražší krví.

Na tento nejvyšší cíl je třeba myslet mezi těmi různými částečnými cíli, ke kterým směřuje např. strategie podnikání nebo předvolební taktika politických stran.

Mnich Heřman z Altshausenu si neustále opakoval: Směřuji k Bohu. A Bůh je láska.