Nebát se

19.10.2023

těch, kdo zabíjejí tělo. Tím nemusíme nutně rozumět tělesné zabití, ale to, že nás někdo připraví o to, co nějak souvisí s "radostmi tohoto světa", popřípadě s tím, po čem běžně dychtí naše lidská přirozenost. Příkladem nám může být přicházení o tzv. životní jistoty, nebo takové cílené "znepříjemňování života" ze strany mocných nebo vlivných. Možná řekneme: Ale já se jich přece nebojím! - Nu, ale jedno ti to není. Právě tak bát se Boha musí znamenat, že nám rozhodně není jedno, jak na to nebo ono nahlíží Bůh, jak na to nahlíží Ježíš. A podle toho se chovat a toho se držet. A mít důvěru, že Bůh je věrný a neopouští ty, kteří ho milují.