Nebyl s nimi ...

08.04.2024

Ano, mám na mysli apoštola Tomáše. Pokud byl mimo, zřejmě byl odvážnější než ostatní, zabarikádovaní pohromadě. Že by měl k Mistrovi opovržlivý vztah, je vyloučeno: vždyť z jeho úst se vydralo úžasuplné Pán můj a Bůh můj! Také mezi věřícími máme některé, kteří zdánlivě stojí v odstupu od ostatních, a přece v pravou chvíli vyznají víru ať už slovem nebo skutkem přesvědčivěji, než některý "věrný".

V evangelních lekcích všedních dnů po velikonočním oktávu předčítáme na pokračování zásadní sebevýpověď Ježíšovu Nikodémovi - dalšímu z "tajných učedníků". A jsou to věci! Ne, nechci velebit vlažnost těch, kdo zanedbávají pravidelnou účast na nedělní mši svaté, ale poukázat na propojení těch, kdo jsou blízko, s oněmi, kdo jsou jakoby dál. Vždyť nikdo z nás si nemůže nebe sám zasloužit, ale všem bude muset Bůh něco "doplnit", jednomu víc, jinému méně.