Nebýt daleko

01.11.2021

rozuměj: od Božího království. Kdo miluje, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm, jak napsal apoštol Jan. Milovat Ho nade všechno je víc než všechny oběti a dary. Protože každý dar je něčím mimo nás, ať už jde o hmotný předmět, nebo nějaký poukaz, či úkon. Jakmile byl předán, už je od nás jakoby odstřižen. Láska vychází ze srdce, které tepe. Láska je tedy neustálým procesem, ať už v oblasti činu, touhy, představy ... Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého ... a dali jsme ti najíst, napít? Kdo miluje, nepočítá, nezaznamenává, neeviduje. Jsme blízko Božímu království?