Není ti dovoleno!

04.03.2024

I kdyby Bůh vydal jen jedno jediné přikázání, byl by to důkaz Jeho nadřazenosti nám lidem. Zdá se ale, že člověk má tendenci sebe, své úsudky a své (pozemské) zájmy nadřazovat Bohu, jemuž ponechává funkci pomocníka, který má přiskočit, když je ouvej, laciného utěšovatele a dobrotivého dědečka. 

Bůh je král. Skvělý král! Nechat Jeho vládnout znamená připravovat si to nejlepší, čeho se nám může dostat. Hlásit se k závaznosti Božích přikázání znamená mít účast na božské královské vládě. Odmítat jejich závaznost naopak je tou nejlepší setbou toho Zlého.