Nepřidáš ani neubereš

29.08.2021

Tak mluvil Mojžíš jménem Hospodinovým. K Božímu slovu nelze nic přidat, ani nelze z něho něco ubrat. Boží slovo je prostě dané, a pokud ho chci "zdokonalovat" nebo "zjednodušovat", přestává být slovem Božím, ale stává se slovem lidským. Zákoníkům vytýkal Ježíš, že opustili přikázání Boží a drží se podání lidského. 

K Božímu slovu je třeba vzhlížet, podobně jako ke Slovu, které se stalo tělem. Jakmile si myslím (třeba i nejsoukroměji), že "už jsem všecko pochopil", pak jsem na omylu. Vždycky nám Bůh svým slovem může rozšířit pohled, ano, i překvapit naši duši, je-li skutečně vnímavá. A vnímavou se stává v průběhu toho, co nazval sv. Jakub uváděním toho slova ve skutek.