Nevyhraje nikdo

24.01.2022

"Oni se musí vrátit, protože odešli!" - "Konečně jste vy katolíci objevili poklad Bible, jak jsme to vždycky my říkali!" 

"Jediná Boha důstojná liturgie je ta, kterou kodifikoval sv. Pius V.!" - "Je projevem neposlušnosti, když někdo užívá předkoncilních textů!"

"Molinismus je modernější a proto správnější než tomismus! Člověk je přece partnerem Boha a ne nějakou loutkou!" - "Ne, Boží všemohoucnost a neomezenost nemůže nějaké rozhodování lidské omezit!"

Ohledně toho posledního pokud vím bylo rozhodnuto, že strany nemají na sebe útočit nebo se vzájemně obviňovat z hereze. A je to tak asi nejmoudřejší. Protože jakmile jedna ze stran "vyhraje", zvítězí její pohled - a ten nikdy nebude úplně objektivní. Vyhrávat musí Pán Bůh!