Noc kostelů

27.05.2023

Je dobré každé oživení kostela, pokud je nasměrováno "nahoru". Současný člověk, tak vytížený prací a povinnostmi (nechme stranou, zda je to zdravé nebo ne) si spíš najde čas ve večerních hodinách. A to chceme lidem umožnit. Adorace, ano i mše svaté později než kupř. od 18 hodin, mohou v tomto směru pomoci. Přeji všem, kteří se do letošní Noci kostelů zapojují, hodně úspěchů i radosti, aby i tímto způsobem v naší farnosti Církev opravdu žila.