Nová protiepidemická opatření

22.10.2021

Od pondělí 25. 10. vstoupí v účinnost opatření proti (žel Bohu) opět sílící epidemii covidu. Jak informoval generální vikář Mons. Wasserbauer, vztahují se na interiér kostela obdobná opatření jako na jiné uzavřené prostory. Jmenovitě je třeba nosit respirátory,  vzdálenost mezi účastníky (nejsou-li z jedné domácnosti) má být minimálně 1,5 metru, je-li to možné. Výjimku tvoří malé děti nebo handicapované osoby či lidé, které by respirátor dusil. Respirátor nemusí mít ti, kteří aktivně při bohoslužbě účinkují. Není zakázán zpěv.