Obnovujeme TMS

08.04.2021

Po vynucené pauze (nemoc, personální změna) obnovujeme alespoň jednou za měsíc celebraci Mše svaté v tzv. mimořádné formě, které se někdy říká tradiční nebo nepřesně, ale už zavedeně, tridentská. Jde o formu, která byla jedinou pro celou západní Církev až do roku 1969, kdy papež sv. Pavel VI. kodifikoval mešní řád (dnes tzv. řádná forma) do podoby, jak ho běžně nyní známe. Nebylo zcela jasné, nakolik byla předchozí forma - naposledy upravená jeho předchůdcem sv. Janem XXIII. roku 1962 - tímto Pavlovým misálem zrušena či dokonce zakázána. Z dogmatického hlediska k tomu nebyl žádný důvod; spíše tu stála snaha co nejvíc přiblížit modernímu člověku to, co se děje při Mši svaté. Vedle nesporného přínosu, daného především využitím národního jazyka a bohatěji prostřeného stolu Božího slova, bylo možno brzy v praxi vysledovat i negativa, o nichž se v nedávné době zmiňoval i papež Benedikt XVI., především přílišnou "liturgickou tvořivost" kněží, pro které závazný řád sv. Pavla VI. byl zjevně ještě málo, a stále více věřících si proto přálo, aby tu byla aspoň alternativa toho původního, z čeho vyrostly i celé generace světců a světic. Již sv. Jan Pavel II. a po něm Benedikt XVI. postupně uvolnili cestu k tomu, aby každý kněz měl nezadatelné právo sloužit Mši svatou tak, jak se odjakživa sloužila, samozřejmě i s možnou přítomností věřících.

Benedikt XVI. vyjádřil přání, aby obě formy koexistovaly, a obě liturgické praxe se eventuelně vhodně vzájemně obohacovaly. Není smyslem jeho Motu proprio Summorum Pontificum (2007) vytvářet pnutí mezi zastánci jedné a stoupenci druhé formy. Neškodí proto, aby i ten, komu je bližší jedna z nich, se občas neúčastnil i té druhé, a naopak. Máme poznávat a být ochotni připustit, že apriorní či jednostranný postoj může být i zkorigován nebo úplně změněn osobním zážitkem.

Mše svatá v mimořádné formě bude ve zbraslavském kostele sv. Jakuba u oltáře Panny Marie Zbraslavské nyní sloužena každé poslední pondělí v měsíci od 16:30, s předchozí příležitostí ke svaté zpovědi.