Odvolání P. Karola Laburdy z funkce výpomocného duchovního zbraslavské farnosti

21.02.2021

Dekretem ze dne 12. 1. 2021 odvolal kardinál Dominik Duka z funkce výpomocného duchovního pro farnost Praha-Zbraslav P. Karola Laburdu ke dni 1. 2. 2021. Místo toho dostane jiný částečný úvazek. Věřím, že ti, kteří mají důvod otci Karolovi poděkovat za to, co dobrého v naší farnosti během 5 let vykonal, budou mít ještě možnost tak učinit, a že jako host se tu ještě tento můj spolubratr v kněžské službě někdy objeví.

P. Jan Gerndt