Ohlédnutí za slavností požehnání nových varhan v Břežanech

01.05.2024

Ohlédnutí za slavností požehnání nových varhan v Dolních Břežanech.

21. dubna proběhla v kompletně zaplněné kapli svaté Máří Magdalény v Dolních Břežanech slavnostní mše svatá, při které biskup Mons. Zdenek Wasserbauer požehnal nové varhany, které v kapli byly instalovány v minulých týdnech. Zároveň mše svatá proběhla v období, kdy si připomínáme 137 let od vysvěcení břežanské kaple. 

Po mši svaté bylo v sousedním Olivově pivovaru připraveno výborné pohoštění ve formě rautu, které velmi důstojně zakončilo celé, pro břežanskou kapli velmi významné, dopoledne. 

Celý den se velmi vydařil, a my děkujeme otci biskupovi Zdenkovi za návštěvu a těšíme se zase někdy příště :-)

Za břežanské farníky,

Honza Rosa ml.