Olej v lampách

13.11.2023

Podobenství o deseti družičkách je nejen výpovědí o nutnosti být připraven, ale i o potřebě, ba nutnosti mít v sobě milost Boží posvěcující, ten neviditelný duchovní dar, který nás činí svatými, Bohu zvláště milými a k věčné blaženosti způsobilými. Uděluje se nám s naprostou jistotou v platném křtu a platné svátosti smíření. Je-li potřebný ke vstupu do hodovní síně nebeské, je neméně potřebný k hostině eucharistické: nežli tedy přistoupíš ke svatému přijímání, zkoumej, jak je to s olejem milosti ve tvém nitru. Není žádná ostuda, když prostě k sv. přijímání nepřistoupíš, pokud nejsi takto připraven. Hleď ale co nejdřív tento stav změnit!