On ho neznal?

16.01.2023

Snad to pochopíme ve spojitosti Ježíšových slov, že třebaže Jan Křtitel byl největší z těch, kdo se narodili ze ženy, přece i ten nejmenší v Božím království je větší nežli on. Nemohl Ježíše znát ve smyslu nikdo nezná Syna, než Otec. Znát Boha, znát Ježíše, to lze jen ve světle Ducha Svatého, který nám byl dán. Náš křest, svátost ustanovená Kristem, umožňuje tuto znalost, ovšem zas ve smyslu slov Miláčka Páně: kdo říká "znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.

Rozjímejme - i ve světle nadcházející Neděle Božího slova - nakolik chceme znát Boha, nakolik chceme znát Ježíše Krista, případně si přiznejme, jak chceme  m y ,  jaký má Bůh být ...