P. Jan se vrací do pravidelné služby

21.02.2021

Vzhledem k uspokojivému výsledku lékařské kontroly byl P. Jan Gerndt od pátku 12. 2. uznán opět práce schopným. S ohledem na prodělaný zápal plic s covidem je mu doporučena zatím spíše mírnější zátěž; proto se přistoupilo k určité redukci pravidelných bohoslužeb; je to i proto, že zůstal ve farnosti nyní jen jediným knězem. Znovu děkuje všem milým farnicím a farníkům za duchovní, věcnou i morální podporu.