Pán ho pozdvihne

09.02.2022

Krásné slovo, "pozdvihnout"! Znamená to posílit víru a naději. Znamená to více otevřít zrak a sluch k vnímání Boží lásky a Boží moudrosti. Je v tom i obsažena ochota nést seslaný kříž a nést ho radostně a s důvěrou. Pokoj svatý z tváře svítá, blahem plní duši tvou, láska tvá kříž těžký vítá s touhou srdce radostnou, zpívá se v jedné postní písni. Ne, člověk není určen k utrpení, ale může jím být - nebo i bývá - zdokonalen, pročištěn; odtrpí si i menší či větší část očistce.

Svátost pomazání nemocných je stále mnoha lidmi vnímána jako svátost určená pouze umírajícím. A je to škoda. Protože svátosti ustanovil Pán Ježíš proto, aby se hojně používaly: beze sporu to platí i o tom pomazání, které je poslední v té řadě svatých pomazání při křtu, biřmování a případně svěcení kněžstva.