Pane, pomoz mi!

21.08.2023

Nejen kdysi kananejská žena; i my se obracíme k Božímu Synu. Stal se člověkem, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Není nic, co by On neznal nebo nezakusil. Má ale právo vyčkat se svou pomocí na vhodný okamžik. Možná nám něco ještě musí tzv. dojít. Možná musíme ještě absolvovat jednu zkušenost, abychom lépe vnímali, jak On je nám blízko. I v tomto smyslu musí být naše víra veliká. Teprve pak se nám stane, jak si přejeme.