Pastýřské poslání

22.04.2024

Patříme Dobrému Pastýři Kristu. Je to On sám, kdo si volí viditelné zástupce, kteří slovem ukazují nejen cíl, ale i cestu, po níž svým příkladem sami kráčejí. A chce, abychom se vší vůlí o takové pastýře prosili, a to vytrvale. 

V sobotu 4. května se na Svaté Hoře sejdou všichni, kterým záleží na tom, aby lid Boží byl dobře veden. Bude se tam konat pouť za duchovní povolání, a zveme tam proto každého, kdo má možnost se zúčastnit. V rámci hlavní mše svaté budou osobně představeni kandidáti jáhenské a kněžské služby, kteří pak zanedlouho budou vysvěceni a posláni.