Poděkování za dary

29.12.2021

"On poděkuje vám ..." zpívá se v jedné koledě. Je mnoho, co jste, vážení farníci i příznivci, v tomto roce 2021 darovali jak na provozní výdaje farnosti, tak mnoha potřebným. Bude ze Vás odsloužena mše svatá na Nový Rok v 11 hodin!

Kdo by chtěl získat potvrzení o daru farnosti pro daňové účely, prosíme kontaktovat otce Jana Gerndta osobně nebo mailem (jan.gerndt@centrum.cz) s uvedením výše věnované částky a přibližně data, kdy se tak stalo, a pro jistotu i jméno a příjmení plus adresu trvalého bydliště. Potvrzení Vám bude zasláno poštou.