Pojeďte s námi do Skok!

24.09.2022

Po nucené dvouleté přestávce pořádá naše farnost autobusovou pouť, jejímž cílem je poutní kostel Panny Marie ve Skokách na Karlovarsku. Smyslem je nejen společná modlitba, ale také prohloubení naší pospolitosti! 

Zájezd se koná v sobotu 22. 10. 2022. Odjíždíme ze Zbraslavského náměstí v 8:00. Ve Skokách bude mše svatá s mariánskou pobožností, a další zastávkou bude barokní zámek v městské rezervaci Valeč, rovněž na Karlovarsku, se zajímavou zahradou zdobenou kopiemi soch od Matyáše Brauna. Stravu si zajistí každý sám, můžeme se zastavit v příhodné restauraci. Návrat se plánuje kolem 17. hodiny.

Příspěvek na jízdné 200 Kč za dospělou osobu bude vybírán až v autobuse. Přihlašovat se lze osobně nebo e-mailem u P. Jana Gerndta nebo u ing. Milana Čejky, který je hlavním organizátorem. Pro účely pojištění bude třeba uvést jméno, příjmení, RČ, bydliště a tel. kontakt.