Pokušení

21.02.2023

Sirachovec upozorňuje, aby se ten, kdo přichází sloužit Pánu, připravil na pokušení. Jsou "klasické" druhy pokušení, nutkající člověka spáchat některý konkrétní hřích. Daleko více je však těch, která nějak rozkládají naši víru, naši důvěru v Pána, naši vytrvalost v dobrém. Anebo těch, která nám namlouvají, jak jsme skvělí a jak se nám podaří udělat díru do světa. Potom nás každý nezdar ještě víc bude drtit.

Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit. Aktivní klanění nám umožňuje lépe vnikat do Boží láskyplné vůle, abychom sloužili opravdu Jemu a Jeho zájmům a byli platnými činiteli v jeho spásonosném plánu.