Poutní neděle ve Zlatníkách

10.06.2024

Srdečně Vás zveme na (anticipovanou) poutní slavnost sv. Petra a Pavla do Zlatníků na neděli 23. června.

Program: v 8:15 zpívaná mše svatá, po jejím skončení pohoštění. Odpoledne putování po okolních kapličkách, sraz zájemců před kapličkou u prodejny potravin ve 14 hodin. 

Od 29. 6. do 1. 9. včetně se přesouvá nedělní bohoslužba ve Zlatníkách na sobotu v 18:15. V Dolních Břežanech zůstává pouze o nedělích od 9:30.