Požehnání pedagogům, studentům a dětem

30.08.2021

Při všech nedělních bohoslužbách 4. a 5. září budeme pamatovat na ty, kterým začíná nový školní rok. V závěru mše svaté mohou individuálně přistoupit, aby obdrželi zvláštní požehnání, za zpěvu Přijď, ó Duchu přesvatý. Každý obdrží na památku obrázek.